Trong năm 2014, trên cả nước xảy ra gần 2,4 nghìn vụ cháy và 56 vụ nổ nghiêm trọng, làm 113 người chết và 170 người bị thương. Tổng giá trị thiệt hại do cháy nổ ước tính 824,1 tỷ đồng. (Số liệu theo Tổng cục Thống kê) Và riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội

TOP