THÔNG CÁO BÁO CHÍ ETE 2015

Tuesday, 07 July 2015

Theo các khảo sát mới nhất, mức tăng trưởng nhu cầu điện của Việt Nam được đánh giá cao nhất nhì trong khu vực Đông và Nam Châu Á. Với ước tính của World Bank, Việt Nam cần khoảng 5 tỷ USD mỗi năm trong hai thập kỷ tới để mở rộng hệ thống sản

Tagged under:
TOP